Ekran Alıntısı kk Ekran Alıntısı 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KIRSAL MİMARİDE MALATYA-DARENDE AŞAĞIULUPINAR EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Geleneksel Darende Evleri, Hacı Derviş, Heyiketeği, Beybağı, Günpınar, Aşağıulupınar ve Balaban Mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Kırsalda yer alan Aşağıulupınar evleri Darende’nin diğer mahallerinde bulunan evlerden plan, malzeme kullanımı ve mimarisi ile farklıdır. 19. yüzyıl son çeyreği ile 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlendirdiğimiz Aşağıulupınar evleri, tek ve iki katlı, sokağa cepheli ve avlulu inşa edilmişlerdir. Kerpiç ile tek […]... Read More