3 4 1 2 2 3 1 5 1 2 3 4 5

DARENDE’NİN GİZLİ DİLİ “HAZEYNCE”

Anadolu ağızları içerisinde bir çok gizli dilin olduğunu biliyoruz. Darende yöresinde konuşulan “gizli dil” de diğer gizli dillerde olduğu gibi ifade edilmek istenenlerin herkesin anlayabileceği dilin dışında örtülü olarak söylenmesi zaruretinden ortaya çıkmıştır. Bu dilin zengin bir kelime hazinesi yoktur. Çeşitli dillerden çoğunlukla da Arapça, Farsça ve bunların dışında Rusça ile bazı batı dillerinden ödünç […]... Read More
Ekran Alıntısı kk Ekran Alıntısı 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KIRSAL MİMARİDE MALATYA-DARENDE AŞAĞIULUPINAR EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Geleneksel Darende Evleri, Hacı Derviş, Heyiketeği, Beybağı, Günpınar, Aşağıulupınar ve Balaban Mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Kırsalda yer alan Aşağıulupınar evleri Darende’nin diğer mahallerinde bulunan evlerden plan, malzeme kullanımı ve mimarisi ile farklıdır. 19. yüzyıl son çeyreği ile 20. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlendirdiğimiz Aşağıulupınar evleri, tek ve iki katlı, sokağa cepheli ve avlulu inşa edilmişlerdir. Kerpiç ile tek […]... Read More